Chi nhánh PVcom Bank Hải Phòng

Ngân hàng Đại Chúng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 1 địa điểm, Quận Hồng Bàng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của PVcom Bank Hải Phòng


  • Quận Ngô Quyền
  • PVCOMBANK Lương Khánh Thiện

     131 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  • Quận Hồng Bàng
  • PVCOMBANK Hải Phòng

    Số 152 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng tại Hải Phòng