Ngân hàng PVcom Bank Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Chúng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

  • PVCOMBANK Thị Nghè

     54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PVCOMBANK Bà Chiểu

    87 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PVCOMBANK Bình Thạnh

     69A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh