Ngân hàng PVcom Bank Quận 7 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đại Chúng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 7.