Ngân hàng Đại Chúng

  • Trụ sở chính: 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 3942 6800
  • Số Fax: 043 942 6796
  • Website: www.pvcombank.com.vn
  • Email: pvb@pvcombank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: WBVNVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng tại các tỉnh thành